Varaus-, maksu- ja peruutusehdot

Tuulenhauki Oy noudattaa Villa Wohden ja Koulun vuokraus- ja majoituspalveluiden tilaamisessa, varaamisessa ja varattujen palvelusten peruuttamisessa seuraavia ehtoja. Nämä ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on maksanut Tuulenhauki Oy:lle näissä sopimusehdoissa mainitun ennakkomaksun, tai on maksanut sekä ennakkomaksun että loppusuorituksen yhdellä kertaa.

Maksaminen:

Asiakkaalle lähetetään lasku jossa on kohteen osoitetiedot ja ajo-ohjeet liitteenä. Ennakkomaksu min. 150 euroa maksetaan Tuulenhauen pankkitilille viikon kuluessa varauksesta. Loppusumma erääntyy maksettavaksi kuukausi ennen varauksen alkamista. Mikäli varauksen alkuun on alle kuukausi, maksetaan koko summa kerralla.

Varauksen peruuttaminen ja muuttaminen:

Peruutus voidaan tehdä puhelimitse tai kirjallisesti (kirje, sähköposti). Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut Tuulenhauelle. Mikäli asiakas osoittaa, että peruutus on tehty ja lähetetty oikeaan osoitteeseen oikeana ajankohtana, hyväksytään peruutus, vaikka se myöhästyisi tai ei tulisi perille lainkaan.

Varauksen peruuttamisesta pidätetään ennakkomaksu. Mikäli varauksen peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 21 vuorokautta ennen loman alkua, veloitetaan koko loman hinta. Jos lomakohde saadaan markkinoitua toiselle asiakkaalle, jolta saadaan perityksi vastaava summa, pidätetään peruutuskuluina vain ennakkomaksu.

Sen estämättä, mitä edellä on määrätty, asiakkaalla on oikeus saada takaisin maksamansa summa lukuun ottamatta ennakkomaksua ja toimitusmaksua, jos asiakas itse tai hänen kanssaan yhteistaloudessa elävä henkilö sairastuu vakavasti, joutuu onnettomuuteen tai kuolee. Peruutuksesta on ilmoitettava viipymättä ja asia on osoitettava Tuulenhauelle luotettavalla tavalla, esim. lääkärintodistuksella. Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 48 tuntia ennen varausajankohdan alkua tai varauksen aikana ei asiakkaan suorittamaa maksua korvata.

Mikäli asiakas muuttaa varausta (lomakohdetta, loman ajankohtaa, lisäpalveluja tai henkilömäärää), on Tuulenhauella oikeus periä tästä aiheutuvina muutoskuluina 25 euroa. Muutos on tehtävä viimeistään kuusi (6) viikkoa ennen varausajankohdan alkua. Tätä myöhemmin tehtyjä muutoksia pidetään aikaisemman varauksen peruutuksena ja uutena varauksena.